Ga direct naar de inhoud van de pagina Ga direct naar zoeken

Persoonlijke contact voor agrariërs in deze moeilijke tijd

De coronacrisis raakt ons allemaal. Ook agrarisch ondernemers maken een moeilijke tijd door, met name omdat de melk- en vleesprijzen flink onder druk staan.

Monique van Schagen Babke Roeterdink Martine van Burgsteden

Het verlies van inkomen voor veel andere ondernemers in het midden- en kleinbedrijf komt direct door de coronacrisis, waardoor zij in aanmerking komen voor inkomensondersteuning. Voor agrarisch ondernemers is dat een stuk lastiger doordat lagere prijzen een indirect gevolg zijn van de pandemie, bijvoorbeeld door exportverboden.

In gesprek

Door de coronamaatregelen zie je als agrariër minder mensen. Mensen die jouw situatie kennen en begrijpen en met wie je daarover in gesprek zou willen. De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte kunnen zich goed voorstellen dat je in deze roerige tijd met vragen zit of zorgen hebt over de toekomst van jouw bedrijf.

Contactpersoon buitengebied gemeente Raalte

Wil je hierover of over andere onderwerpen in gesprek? Dan kunnen agrariërs in het buitengebied van Raalte terecht bij de contactpersoon en vertrouwenspersoon buitengebied Monique van Schagen. Je kunt met allerhande vragen en zorgen over wet- en regelgeving, over actuele ontwikkelingen, ingrijpende gebeurtenissen, of over ondersteuningsmogelijkheden bij haar terecht. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Erfcoaches voor Deventer, Olst-Wijhe en Raalte

In het buitengebied van Salland zijn Babke Roeterdink (Raalte en Olst-Wijhe) en Martine van Burgsteden (Deventer) actief als erfcoaches. Bij hen kunnen erfeigenaren terecht met vragen over onderwerpen als vergroening en landschappelijke inpassing van het erf, transformeren van een bedrijfserf tot een woonlocatie, duurzaamheid, agrarisch ondernemen: innoveren, ontwikkelen, andere bedrijfsactiviteiten, opvolging en stoppen, asbestsanering, veiligheid of sociale knelpunten. Ook de gesprekken met de erfcoaches zijn gratis.

De zorgen kunnen zij niet zomaar wegnemen, maar Monique, Martine en Babke kijken graag samen naar mogelijkheden voor ondersteuning of voor een gesprek als het even wat minder loopt op het bedrijf of privé. Dit is niet alleen voor agrarische ondernemers, maar ook voor andere ondernemers en inwoners van het buitengebied.

Foto's, van links naar rechts: Monique, Babke, Martine.

Logo's van partners